MENU
Reklamní pořad
Dokumenty a televizní prezentace firmy, části podniku, výrobního procesu, výrobku, služby atd. Jde zpravidla o kratší pořady o délce 5 až 20 minut. Stopáž záleží na věci, kterou reklamní pořad prezentuje a prostředcích, jež je zadavatel připraven do pořadu investovat. Reklamní pořad kombinuje prvky klasické reklamy, klasické prezentace a reportáže. Jeho účelem je udržet divákovu pozornost a srozumitelně ho seznámit s předmětem pořadu tak, aby jej poznal a v principu pochopil.

Reklamní spot
Reklama na výrobek, produkt, subjekt, akci a podobně na ploše 20 až 30 vteřin. Reklama
má množství variant od čistě grafické podoby přes hraný,minipříběh až po animovaný akční minifilm. Vše je závislé na prostředcích, které je zadavatel připraven do reklamy investovat.

Videoklip
Obrazově zpracovaná písnička. Videoklip má mnoho variant. Od hraného, čili zcela filmově zpracovaného příběhu až po pódiový záznam z koncertu, doplněný prostřihy z produkovaných příhod a scének. Varianta videoklipu se odvíjí od představy a ceny, přičemž cena ovlivňuje představu zcela zásadně.

Sběrný dokument
Jakákoli vyvíjející se událost či stavba zachycená v čase a následně zpracovaná dokumentaristickou formou. Záznam změny v čase, rozhovory, ankety, hluboce fundovaný komentář. Sběrný dokument navíc nabízí různé výstupní varianty v době sběru a to od bleskových informací s velmi krátkou periodicitou, přes serióznější souhrnné zpravodajství
v delší periodě, až po konečný, vše podstatné zachycující a fundovaně komentující pořad.

Reportáž
Reportáž je jedním z nejatraktivnějších mediálních žánrů. Setkáváme se s ní denodenně
v rozhlase, televizi, novinách i na internetu. Přináš nám pohled do míst, kam se sami nemůžeme dostat. Reportáž etymologicky pochází z francouzského výrazu reportére – přinášet, ve významu přinášet informaci. V dnešním smyslu zobrazuje skutečnost na základě konkrétních, dokumentárních faktů, při použití mnohotvárných stylistických a kompozičních postupů.
       - Videoreportáž
       Reportérsky zpracovaná konkrétní událost. Rozhovory s aktéry a protagonisty,
       anketa s účastníky a konkrétně i obecně zorientovaný komentář. Celá akce, událost,                  koncert, sport, ... atd. zachycená na ploše několika málo minut, jako koncentrát                      podstatných informací.
       - Fotoreportáž
       Reportáž je velmi rozšířené fotografické téma, které zvláště v poslední době převládá                nad všemi ostatními. Jedná se o stejné principy jako u videoreportáže zaznamenané                 však pouze fotografickou cestou.
       
Zajištění vysílání
Zajistíme vysílání na regionálních, i celoplošných televizních, či rozhlasových stanicích.

Multimedeální prezentace + Power Point + Reklamní banery
Výroba a umístění Vašich prezentací a reklamních banerů dle Vašich přání a požadavků

Billboardy
Zajistíme návrh, výrobu i umístění Vašich billboardů dle Vámi zadaných kritérií a požadavků.

Ozvučení, osvětlení scén, světelné a pyrotechnické efekty, ohňostroje

TV a Videoprojekce na akcích
Pokud se Vám nezobrazují banery,
je potřeba aktivovat přehrávání souborů
" Flash".


Optimalizováno pro: 1024 x 768
© KASPR Studio


Web Page Maker, create your own web pages.